Chỉnh nha chuyên nghiệp

CHỈNH NHA CHUYÊN NGHIỆP

CẤY GHÉP IMPLANT

RĂNG SỨ TRÊN RĂNG THẬT

GHÉP XƯƠNG

RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT

  • Chỉnh nha với phần mềm 3D.
  • Trang thiết bị hiện đại X-Quang 3D.
  • Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi, mắc cài sứ, kim loại, thủy tinh.
  • Chỉnh nha không mắc cài Invisalign.