Doctors

BS.PHAN THỊ BẢY

20 năm kinh nghiệm

Chuyên phẩu thuật miệng và implant

BS.BÙI THỊ TUYẾT MINH

20 năm kinh nghiệm

Chuyên Nha tổng quát

BS.KIM PHỤNG

30 năm kinh nghiệm

Chuyên Chỉnh nha

BS.PHẠM NGUYỄN QUỲNH CHÂU

10 năm kinh nghiệm

Chuyên Nha tổng quát

BS.NGUYỄN THÀNH CÔNG

5 năm kinh nghiệm

Chuyên Nha tổng quát